BIELY KÓDEX – pravidlá na zjazdovkách

V záujme toho, aby sme všetci na svahu prežili a dobre si zalyžovali, je potrebné, aby sme dodržiavali
pravidlá tzv. Bieleho kódexu.
Tieto pravidlá odporúča Medzinárodný Lyžiarsky Zväz FIS (Fédération Internationale de Ski).
Hoci nie sú stanovené žiadnym legislatívnym predpisom, v prípade nehôd a z nich vyplývajúcich
sporov, súdy prihliadajú na ich nedodržiavanie ako na priťažujúcu okolnosť. Netreba zabúdať ani na
bezpečnostné prvky. V niektorých štátoch je nosenie ochrannej prilby zakotvené v zákone. Za
nedodržanie tohto predpisu hrozia pokuty. Pozor pred používaním alkoholu alebo iných omamných
látok počas lyžiarskych aktivít, nepožívať alkohol a omamné látky!!! Ak príde k nehode, je dobré, aby
si ju občan nafotil, napríklad prostredníctvom mobilného telefónu. Dôležitý je aj zápis o nej, či od
služby alebo polície. Milovníci zimných športov by sa mali predovšetkým správať tak, aby neohrozili
ostaných a neuškodili im. Ďalej treba prispôsobiť rýchlosť a spôsob jazdy svojim schopnostiam,
podmienkam terénu, ako aj hustote lyžiarov a snoubordistov na svahu. Tiež je dôležité zvoliť smer
svojej trasy tak, aby neboli ohrození vpredu jazdiaci ľudia. Predbiehanie zo všetkých strán je
prípustné, ale vždy s takým odstupom, ktorý dáva predbiehanému dostatok priestoru na jeho jazdu.
Pred zastavením a pohýnaním sa, ako aj pri cúvaní, sa treba presvedčiť, či je tak možné urobiť bez
ohrozenia seba a ostatných. Taktiež by sa nemalo bezdôvodne zdržiavať na úzkych a neprehľadných
miestach trate. Po prípadnom páde ich treba urýchlene opustiť. Každý, kto vystupuje alebo zostupuje
po trati pešo, musí použiť jej krajnú časť. Rovnako treba rešpektovať značky a signalizáciu na trati. Pri
úrazoch je každý lyžiar, či snoubordista povinný poskytnúť prvú pomoc. Každý účastník alebo svedok
nehody musí pri nej uviesť svoje osobné údaje.

1. Ohľaduplnosť k iným – každý na lyžiarskej trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil ani nepoškodil
zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému nebezpečným štýlom jazdy, nevhodným
materiálom, špatne odloženým materiálom, zníženou schopnosťou reakcie a odhadu (únava, choroba, alkohol,
drogy a pod.)

2. Kontrola rýchlosti a spôsobu jazdy – lyžiar musí prispôsobiť rýchlosť a štýl jazdy svojim schopnostiam,
terénu, počtu lyžiarov na zjazdovke, ale aj poveternostným podmienkam

3. Voľba stopy / smeru jazdy – lyžiar prichádzajúci zhora je zodpovedný za všetkých ktorí lyžujú pod ním, musí
svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí
dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy. To
predpokladá udržiavanie odstupu a predvídanie úmyslov lyžiara jazdiaceho vpredu, či nižšie.

4. Predbiehanie – predbiehať možno sprava aj zľava s dostatočným odstupom tak, aby predbiehaný lyžiar nebol
ohrozený a mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.

5. Vjazd na trať, rozjazd na trati – každý, kto vchádza na lyžiarsku trať alebo chce po zastavení opäť pokračovať
v jazde, je povinný sa rozhliadnuť, dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora a neohroziť lyžiarov pod sebou.
Neočakávaný rozjazd lyžiara stojaceho na mieste sa dá len ťažko predvídať a môže spôsobiť zbytočnú kolíziu s
prichádzajúcim lyžiarom.

6. Zastavenie a státie – na trati sa nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach
zjazdoviek. Zvlášť nebezpečné je zastaviť alebo po páde zostať sedieť za terénnou vlnou. Lyžiar, ktorý spadol na
takomto mieste ho musí čo najrýchlejšie opustiť.

7. Výstup a zostup – osoba, ktorá stúpa nahor alebo schádza po lyžiarskej trati, musí používať okraj zjazdovky.

8. Dodržiavanie značiek na trati – hlavne vo väčších strediskách, kde je viac zjazdoviek bývajú tieto označené
značkami s rôznymi upozorneniami o krížení zjazdoviek, označením nebezpečných miest, príkazmi na zníženie
rýchlosti, alebo značkami horskej služby či polície. V cudzine sú tieto všetkými dodržiavané a ich dodržiavanie
je kontrolované.

9. Pomoc pri nehodách – každý užívateľ zjazdovky je povinný pri úraze iného lyžiara na trati poskytnúť prvú
pomoc v rámci svojich schopností a možností vrátane protišokových opatrení, označiť miesto nehody nad
nehodou (napr. pomocou skrížených lyžiarskych palíc) a oznámiť úraz horskej službe, alebo inej oprávnenej
osobe, privolať čo najrýchlejšie odbornú pomoc.

10. Preukaz totožnosti – každý z účastníkov nehody (svedok, poškodený, vinník) sa na výzvu musí legitimovať. V
alpských krajinách sa neposkytnutím pomoci, alebo neposkytnutím údajov, či útekom z miesta nehody
vystavuje dotyčný trestnému konaniu a následnému stíhaniu. Pri zavinení úrazu s použitím alkoholu nasleduje
trestný postih ako pri dopravnej nehode. Poisťovne alkoholické úrazy nepovažujú za poistnú udalosť.

Samozrejmá / nesamozrejmosť:

Nelyžovať pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok ani počas Vianoc, Silvestra, narodenín, či iných
sviatkov slávených na lyžovačkách.

About the author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *